Buurt Preventie WhatsApp-groepen

Wat is een Buurt Preventie WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor uw smartphone. U kunt met WhatsApp op uw mobiel één of meerdere personen tegelijk een bericht sturen. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groeps-chat’. Zo kan er een groep bestaan of aangemaakt worden met als doel elkaar in de buurt op de hoogte te houden van enkel acute verdachte omstandigheden. Dit noemen we een Buurt Preventie WhatsApp groep.

  Een Buurt Preventie WhatsApp-groep in uw buurt

  Buurtbewoners verzamelen zich in een Buurt Preventie WhatsApp-groep, en kunnen elkaar vervolgens attent maken op acute verdachte zaken die spelen in de eigen omgeving.

  De gemeente en de politie juichen deze initiatieven van harte toe, omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn, en samen bijdragen aan de veiligheid in de wijk.

  Andere meldingen dan acuut verdachte omstandigheden zijn in deze groepen niet toegestaan, en worden door de beheerders van de groepen ook actief tegengegaan. Niet iedereen realiseert zich namelijk dat een onbedoeld bericht in de groep alle deelnemers bereikt en activeert.

  Misbruik demotiveert de goedbedoelende deelnemers, en die haken dan onbedoeld af. Als deelnemer bent u dus medeverantwoordelijk voor het blijvend succes.

  Buurt Preventie WhatsApp-groepen in de gemeente Brielle
   

  Bestaande WhatsApp-groepen in Brielle:
  Wijk / Buurt   Contactpersoon / beheerders
  Plantageplantagebrielle@gmail.com
  Binnenstad Brielle en
  Meeuwenoord
  FaceBookpagina: Brielle binnenstad/meeuwenoord buurtpreventie   
  Kleine Goote en 
  Nieuwland
  FaceBookpagina: Brielle Buurtpreventie Kleine Goote en Nieuwland   
  Rugge einstein11@hotmail.nl    
  ZuurlandDanielle.vliet@gmail.com
  Vierpoldersmijnbuurtvierpolders@gmail.com         
  Zwartewaalmijnbuurtzwartewaal@gmail.com
  Zwartewaal-Polder           mijnbuurtzwartewaal@gmail.com

    

  Een WhatsApp-groep starten

  Heeft uw wijk/buurt nog geen Buurt Preventie WhatsApp-groep, en wilt u een WhatsApp-groep starten in uw wijk?

  Verzamel dan een aantal buurtbewoners uit uw wijk en bespreek dit samen met uw wijkagent. Samen met beheerders van reeds actieve groepen, wordt u dan op weg geholpen.

  WijkagentGebiedContact
  Hans KuipersBrielle-centrum, Meeuwenoord0900-8844 of Hans Kuipers(externe link)
  Garry de GraafZuurland / Rugge / Kleine Goote0900-8844 of Garry de Graaf(externe link)
  Rob PietjouwNieuwland, Nieuwland-oost, Brielle-buiten,
  Seggelant, Vierpolders, Zwartewaal en Brielse Maas-noord        
  0900-8844 of Rob Pietjouw(externe link)            

  Zichtbaar maken van de Buurt Preventie WhatsApp-groepen

  Sommige Buurt Preventie WhatsApp-groepen willen voor de buitenwereld herkenbaar zijn. Dit kan door middel van stickers. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen.

  Er zijn stickers beschikbaar om te laten zien dat er een Buurt Preventie WhatsApp-groep actief is in de buurt. De stickers worden kosteloos aangeboden aan de beheerders van de Buurt Preventie WhatsApp-groepen door de gemeente Brielle. Heeft u interesse in de stickers? Stuur dan een e-mail naar p.tanis@brielle.nl  en vermeld in de mail de volgende gegevens:

  • het aantal stickers dat u wilt ontvangen;
  • voor welke buurt/wijk de stickers bedoeld zijn;
  • de gegevens van de beheerder (naam, adres, postcode + woonplaats & e-mailadres).

  Het formaat van de sticker is 7,4 cm bij 7,4 cm. De stickers zijn bedoeld voor de deelnemers om op hun eigen raam, eigen deur of eigen container op te plakken. De stickers mogen niet in de openbare ruimte geplakt worden (verkeersborden, lantaarnpalen, prullenbakken etc). De stickers zijn een bewonersinitiatief.

   De Spelregels van de Buurt Preventie WhatsApp-groepen

   Om deel te kunnen nemen hebben we een aantal spelregels opgezet om ervoor te zorgen dat de Buurt Preventie WhatsApp-groepen ten behoeve van Buurt Preventie gebruikt worden. Als u het niet eens bent met de onderstaande geldende regels kunt u besluiten om geen lid te worden of om uw groep zelfstandig te verlaten. Op het moment dat een deelnemer zich niet houdt aan de gestelde spelregels zal er contact worden gezocht en eventueel zal verwijdering uit de groep plaatsvinden. Dit om discussies te voorkomen. Lees de regels goed door zodat een iedereen hier met plezier gebruik van kan maken:

   1. U dient woonachtig te zijn in de buurt waar u zichzelf voor opgeeft.
   2. De beheerder bepaalt op beschikbaarheid en toegankelijkheid de juiste indeling.
   3. Maximaal 256 deelnemers per groep. Minimum leeftijd 18 jaar.
   4. U moet uw naam en adresgegevens opgeven bij aanmelding, deze gegevens zijn nodig voor een juiste indeling, en om misbruik te voorkomen.
   5. De WhatsApp-groep is geen vervanging van 0900-8844 of het alarmnummer 112.
    Buiten uw waarneming moet u dus altijd, indien nodig, de hulpdiensten inschakelen.
   6. Foto’s en video’s. Uiteraard ziet een ieder graag met wie of wat wij te maken hebben in een verdachte situatie. WhatsApp-groepen zijn besloten groepen en derhalve is het ook makkelijker om foto’s en video’s te delen. Wees echter wel bewust van het feit als u een foto maakt en plaatst dat iemand dan voor een ander al snel een verdachte is. Overtuig uzelf. U mag de in de groep geplaatste foto’s niet verspreiden of tonen aan derden.
   7. Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen voor het doorgegeven van een signalement (Instructievideo Signalement doorgeven(externe link)) en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook goed beschreven worden. Bij voertuigen (Instructievideo Verdachte auto’s doorgeven(externe link)) kunt u denken aan kleur, het merk, het type en het kenteken.
   8. Gebruik de WhatsApp-groep om uw medebewoners te alarmeren en niet als chatbox. Hierdoor haken andere deelnemers af en kunt u belangrijke informatie missen.
    Dus ook geen emoticons en meldingen over bv straatvuil of losse stoeptegel. Deze meldingen worden gedaan via deze pagina.
   9. Wij werken hier met de WAVAR methode:
    -    W - Waarnemen
    -    A - Alarmeren (112/0900-8844)
    -    V - Vastleggen (foto/video/geluid)
    -    A - Appen in de groep
    -    R - Reageren, maak, indien mogelijk, contact. denk om u en andermans veiligheid

     

     Tips voor het gebruik van een WhatsApp-groep

     • Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden.
     • Bij acute verdachte situaties belt u altijd eerst de politie via 112 of 0900-8844.
     • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk aan uw eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.
     • Spreek af dat in een verdachte situatie, waarbij meerdere personen aanwezig zijn, dat één persoon de politie via 112 belt met een signalement.
     • Laat in een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Daarmee voorkomt u een overvloed aan 112 meldingen. Bel wel opnieuw 112 als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
     • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
     • Graag communiceren we met elkaar op een respectvolle manier.