Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad, kan een verzoek doen om een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Hiervoor kunt u het formulier bijlage A gebruiken.

Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 1% van het aantal kiesgerechtigden, met een maximum van 125. Hiervoor is een formulier vastgesteld (bijlage B). Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen bovenaan het formulier met ondersteuningsverklaringen.

Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:

  1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad
  2. een vraag over het gemeentelijk beleid
  3. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur
  4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
  5. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen