De gemeente Brielle vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij (beleids-) ontwikkelingen binnen de gemeente. Wij hechten daarom veel waarde aan uw mening en uw ideeën.

Het Burgerpanel is één van de manieren om deze betrokkenheid te verhogen en uw mening te vragen. Wij nodigen inwoners van Brielle (van 18 jaar en ouder) van harte uit om deel te nemen aan het Burgerpanel van de gemeente Brielle.

Het Briels burgerpanel heeft ruim 800 leden die een paar keer per jaar via een korte enquête met ons meedenken over onderwerpen die in Brielle ‘spelen’. Zo heeft het burgerpanel  onder andere meegedacht over: het veiligheidsbeleid, onze communicatiemiddelen, citymarketing, woonwensen, het afvalbeleid en de zondagopenstelling.

De onderzoeken onder het burgerpanel worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Duomarketresearch. 

Wat doet het Briels burgerpanel?

Met hulp van het Burgerpanel kunnen wij in een vroeg stadium meningen peilen en kennis vergaren. Deze inzichten zijn belangrijk om ons beleid af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners. Onderzoeksbureau Trendview voert de onderzoeken voor ons uit.

Wanneer u besluit om mee te doen, ontvangt u een aantal keer per jaar een vragenlijst. U bent geheel vrij om deel te nemen aan deze panelonderzoeken en u kunt zich elk moment weer afmelden voor het Burgerpanel. Wij publiceren de uitkomsten van de onderzoeken op onze website.

Hoe doet u mee?

Bent u inwoner van Brielle, 18 jaar of ouder en wilt u zich opgeven voor het Briels Burgerpanel?
Dit kan door een e-mail met dat verzoek te sturen naar A.van.Grootheest@duomarketresearch.nl.
U krijgt dan een antwoord met daarin de inlogcodes om uzelf aan te melden op www.duomarketresearch.nl(externe link)