In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Gang van zaken

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

Contact

Afdeling RO
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.ro@brielle.nl

Contact

Afdeling Vrom (bouwvergunningen)
tel: 0181-471187
e-mail: grondgebied.vrom@brielle.nl

Lokale regelgeving

Bouwverordening