De milieu hygiënische kwaliteit van de bodem speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van bouwplannen en civieltechnische werken, het herinrichten van stadsdelen, maar ook bij het verlenen van milieuvergunningen.

Voor de vijf gemeenten is een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld als onderdeel van de Nota bodembeleid. Deze bodemkwaliteitskaart kan onder strikte voorwaarden als bewijsmiddel worden gebruikt voor de gemiddelde kwaliteit van de vrijkomende grond en/of de ontvangende bodem. Hiermee wordt het uitvoeren van bodemonderzoeken en of partijkeuringenoverbodig en kan worden bespaard op onderzoekskosten.