Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte wordt door vele instanties in Nederland ingevuld, maar krijgt op gemeentelijk niveau voornamelijk vorm door de boa’s.

De boa’s zien vooral toe op de handhaving van grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte. Met de groeiende aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid in de maatschappij  is ook het takenpakket van de boa’s steeds verder toegenomen.

Boa’s worden steeds meer ingezet voor overtredingen waar de politie niet aan toekomt en krijgen steeds meer een rol bij de groeiende bevoegdheden van de burgemeester. 

Gebruik bodycams

Wat is een bodycam?

Een bodycam is een op het uniform geplaatste camera die beelden op kan nemen. De gemeente heeft besloten om de bodycams aan te schaffen en deze te gaan gebruiken. Boa’s krijgen soms te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de boa’s. 

Hoe werkt het?

De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Als de boa de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook de twee minuten van daarvoor op.

Opslaan van gegevens

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De boa kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Als de boa op kantoor is plaatst de boa de camera in een docking station. Een docking station is een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen. Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden.

In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

 • Als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
 • Een gefilmde inwoner een klacht indient;
 • Een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.

Werkwijze bodycams

De boa’s van de gemeente Westvoorne dragen voor hun eigen veiligheid bodycams. Hieronder leggen we in het kort uit wanneer en hoe bodycams worden gebruikt en wat er met de beelden gebeurt.

Situatie loopt uit de hand

Een situatie met een persoon op straat dreigt uit de hand te lopen. Voor de boa en omstanders ontstaat een onveilige situatie.

Wijzen op de bodycam

De boa waarschuwt de persoon dat hij/zij een bodycam heeft en deze gaat aanzetten.

Aanzetten bodycam

Als de waarschuwing niet voor een veiligere situatie zorgt, zet de boa de bodycam aan.

Beelden opslaan

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De boa kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen.

Uploaden beelden

De boa plaatst op kantoor de bodycam in een dockingstation. Dit is een beveiligde omgeving.

Bewaren van de beelden

De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden automatisch verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen.

Wat doet een boa?

De boa’s hebben veel taken en bevoegdheden. Zo zijn de boa’s onder andere bevoegd om de Algemene Plaatselijke Verordening (lokale wet- en regelgeving) te handhaven, inschrijvingen in de Basisregistratie Personen te controleren en te handhaven op parkeerovertredingen. De boa’s worden ook ingezet om toe te zien op de juiste uitvoering van evenementenvergunningen en drank- en horecawetvergunningen. Bij het uitvoeren van de taken en bevoegdheden wordt het handhaven/sanctioneren niet als doel op zichzelf gezien, maar na voorlichten, waarschuwen en bemiddelen vormt dit wel het sluitstuk van de keten.

Beleidsplan boa’s openbare ruimte.

Voor de inzet van de boa’s in de gemeente Brielle heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende visie:

“De Boa’s zetten zich in voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente door zoveel mogelijk zichtbaar in de openbare ruimte aanwezig te zijn, samen te werken met alle interne en externe partners en op een constructieve wijze strafbare en/of hinderlijke gedragingen te beëindigen.”

Aanspreekpunt

Naast toezicht en handhaving zijn de boa’s op straat ook een aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De boa’s werken nauw samen met de wijkagenten en kunnen zich, indien gevraagd, legitimeren als opsporingsambtenaar van de gemeente Brielle.  

Heeft u een vraag of melding voor onze boa’s?

De medewerkers van de receptie van het Stadskantoor kunnen voor u een melding of notitie naar de boa’s sturen. Het Stadskantoor is bereikbaar op 0181-471111 of geef de melding door via het meldingensysteem van de gemeente.

Regelmatig wordt via een (maand-)thema extra aandacht besteed aan een bepaald onderwerp.

Hieronder kunt u deze onderwerpen lezen:

Parkeren van kampeermiddelen en aanhangwagens

Gemeente Brielle zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit jaar wordt u iedere maand geïnformeerd over een onderdeel van het werk van de boa’s. Deze maand leest u over het parkeren van kampeervoertuigen en aanhangwagens. 

Het kampeerseizoen is begonnen. Dat betekent dat campers en caravans weer uit de stalling gehaald worden. Deze worden vaak voor de deur schoongemaakt en in- en uitgeruimd. 
Voor de eigenaar is het heel handig om nabij de woning het voertuig ‘kampeerklaar’ te maken. Voor omwonenden kan zo’n voertuig hinderlijk zijn omdat de parkeerdruk dan verhoogt of het uitzicht belemmert. De openbare weg mag niet als stalling gebruikt worden. 

Een kampeermiddel of aanhanger mag maximaal drie opeenvolgende dagen op of aan de openbare weg geparkeerd worden. De termijn van drie dagen moet voldoende zijn om in of uit te ruimen, dan wel in of uit te laden. Als een dergelijk voertuig verkeerd of te lang aan de openbare weg staat, kan een waarschuwing worden gegeven. Ook is het mogelijk dat er proces verbaal opgemaakt wordt van € 95,- of dat, in het uiterste geval, een last onder dwangsom wordt opgelegd. 

Als u vragen, opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt u een melding maken via www.brielle.nl/melding of contact opnemen via de mail info@brielle.nl of telefonisch via 0181-471111.

Hondenbeleid

Veel mensen beleven plezier aan het hebben van een hond, maar veel bewoners hebben ook overlast van honden. Dat komt omdat een aantal mensen hun hond laten loslopen waar het niet mag, maar ook door overlast van hondenpoep. Daarom zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Brielle een aantal regels opgenomen over het uitlaten van honden.

Aanlijnen of loslopen 

Een hond moet aangelijnd zijn, behalve op de volgende locaties:

 1. buiten de bebouwde kom;
 2. aan de recreatiezijde van het Spui;
 3. op de wallen van Brielle. Op de plaats waar de schapen lopen moet u uw hond wel aanlijnen.

Opruimplicht 

Binnen de bebouwde kom dient de eigenaar/houder van een hond de hondenpoep direct op te ruimen. Op de losloopplaatsen geldt tevens een opruimplicht voor de voetpaden. Ruim de hondenpoep van uw hond op met een hondenpoepzakje die u treft aan de zijkant van de afvalbakken. Het zakje kunt u in afvalbak gooien. Honden zijn niet toegestaan op kinderspeelplaatsen, in zandbakken en op speelweides.

Als u vragen/ opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt u een melding maken, contact opnemen via de mail info@brielle.nl of telefonisch via t. 0181-471111.

Voertuigwrakken

Ergert u zich ook aan die kapotte fiets die al weken in het achterpad staat? Staat er al geruime tijd een kapotte aanhangwagen om de hoek? Meld dit dan bij gemeente Brielle. Het kan namelijk gaan om een voertuigwrak. 

Voertuigwrakken zijn onder andere auto’s, fietsen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens, caravans en campers die dusdanig kapot zijn, dat er niet meer op of mee gereden kan worden. Voertuigwrakken veroorzaken een rommelig straatbeeld en nemen onnodig plaats in, daarom moet de gemeente deze van de openbare weg verwijderen.

Werkwijze 

Als u melding maakt van een voertuigwrak onderzoeken de boa’s de staat van het voertuig. Als zij vaststellen dat het om een voertuigwrak gaat krijgt het voertuig een oranje waarschuwingssticker. De eigenaar of houder van het voertuig heeft vervolgens 7 dagen de tijd om deze van de openbare weg te (laten) verwijderen. Als het voertuigwrak er na 7 dagen nog staat, verwijdert de gemeente deze en slaat deze op. Na de wettelijk vastgestelde periode wordt de auto vernietigd of verkocht. 

Als u last heeft van een voertuigwrak in uw buurt, dan kunt u een melding maken via de website www.brielle.nl, via de mail info@brielle.nl of telefonisch 0181-471111.

Donkere dagen offensief

Tijdens de herfst- en wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek rondom de feestdagen.

Het is langer donker en er zijn minder mensen op straat, hierdoor is het voor criminelen aantrekkelijker om ongestoord hun gang te gaan.

De politie is daarom in samenwerking met de gemeente gestart met het donkere dagen offensief, dit loopt tot maart 2020. In deze periode worden extra maatregelen genomen tegen overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente (boa’s) zijn meer aanwezig op straat en voeren samen (controle)acties uit.

Wat kunt u doen?

De politie en de gemeente doen ook een beroep op u als bewoner van gemeente Brielle. Zonder uw hulp hebben de politie en de gemeente beperkte informatie om de criminaliteit in gemeente Brielle effectief aan te pakken. Uw informatie is van groot belang om de capaciteit van de politie en gemeente zo goed mogelijk in te zetten. U kunt op onder andere de volgende manieren helpen:

 • Ziet u iets verdachts? Bel 112!
  Ziet u iemand zich verdacht gedragen rondom een woning, bel dan direct het alarmnummer 112. Let vooral op kenmerken als geslacht, lengte, leeftijd, postuur, kleding, huidskleur, tatoeages, sieraden, bril, baard of snor. Een goed signalement helpt de politie bij het zoeken naar de dader(s).
   
 • Meld u aan bij Burgernet 
  Burgernet is op zoek naar mensen die willen helpen om verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op te sporen. Download de gratis Burgernetapp en meld je aan of ga naar www.burgernet.nl en draag zelf bij aan de veiligheid in uw wijk. 
   
 • Meld u aan bij een Buurt Preventie WhatsApp-groep
  Door middel van Buurt Preventie WhatsApp-groepen maken buurtbewoners elkaar attent op verdachte zaken die spelen in de omgeving. Hierbij is ook de wijkagent betrokken. Wilt u weten of ook in uw buurt een groep actief is? Kijk dan op www.brielle.nl (thema Veiligheid) en meldt u aan of start samen met de wijkagent en de gemeente een groep. Honderden bewoners gingen u reeds voor. 
   
 • Meld Misdaad Anoniem
  Meld Misdaad Anoniem (MMA) is de landelijke tiplijn waar u anoniem (telefonisch) informatie kunt geven over verschillende soorten misdaden zoals overvallen, brandstichting, en vandalisme, maar ook fraude of schendingen van integriteit. Het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 – 24.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen bereikbaar van 10.00 – 18.00 uur.

Meer informatie

Voor informatie over het donkere dagen offensief of maatregelen die u kunt nemen tegen criminele activiteiten zie www.brielle.nl, www.maakhetzeniettemakkelijk.nl(externe link), www.politiekeurmerk.nl(externe link) en www.politie.nl (thema Woninginbraak)(externe link).

Parkeerexcessen 

Gemeente Brielle zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Dit jaar wordt u iedere maand geïnformeerd over een onderdeel van het werk van de boa’s. Deze maand leest u over parkeerexcessen.

Het parkeren van grote voertuigen, defecte voertuigen, voertuigwrakken, kampeermiddelen,  reclamevoertuigen en uitzicht belemmerende voertuigen, maar ook het fout parkeren van voertuigen kan een doorn in het oog zijn in uw straat en hinder veroorzaken. 

Bij de gemeente komen steeds vaker meldingen binnen van geparkeerde aanhangers, caravans en voertuigwrakken. De vaak toch al schaarse openbare parkeerruimte wordt hierdoor onnodig lang bezet gehouden. Ook is er regelmatig hinder gemeld van voertuigen die op de stoep geparkeerd staan of een uitrit of zelfs de gehele rijbaan blokkeren. Meldingen komen van burgers, nood- en hulpdiensten en van medewerkers van de gemeente. Daarom zijn hierover, naast de regels uit de landelijke wetgeving, een aantal regels opgenomen de Algemene Plaatselijke Verordening, terug te lezen op de website www.brielle.nl.

In het kort gelden de volgende regels:

 1. Een autoverkoop – of reparatiebedrijf mag niet meer dan drie voertuigen die hem toebehoren op de openbare weg binnen de bebouwde kom geplaatst hebben. 
 2. De volgende voertuigen mogen niet langer dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd/ gestald worden:
  1.    een voertuig wat dusdanig defect is dat deze niet kan rijden;
  2.    een kampeermiddel;
  3.    een aanhangwagen. 
 3. Het is niet toegestaan om een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het doel om daarmee handelsreclame te maken, zoals bijvoorbeeld een aanhangwagen met daarop een groot reclamebord.
 4. Als een voertuig met inbegrip van de lading langer dan 6 meter is en/of hoger dan 2,4 meter dan dient deze van 18:00 uur tot 08:00 uur geparkeerd te worden buiten de bebouwde kom.
 5. Een geparkeerd voertuig mag geen uitzicht belemmeren van omwonenden, tenzij dit voertuig noodzakelijk is bij spoedeisende werkzaamheden.
 6. In de binnenstad mag alleen geparkeerd worden in de als zodanig herkenbare parkeervakken. 

De bovengenoemde regels zijn opgenomen om parkeerdruk en hinder te voorkomen. Bij het niet naleven van een van de genoemde regels kan een waarschuwing worden gegeven. Ook is het mogelijk dat er een boete wordt uitgeschreven of dat, in het uiterste geval, bestuursdwang wordt toegepast. 

Als u vragen/ opmerkingen of een melding heeft voor de boa’s, dan kunt u een melding maken via de website www.brielle.nl, contact opnemen via de mail info@brielle.nl of telefonisch via t. 0181-471111.

Veiligheid rondom scholen

Gemeente Brielle zet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Wij informeren u maandelijks over een onderdeel van het werk van de boa’s dat in die maand extra aandacht krijgt. Deze maand leest u over veiligheid rondom scholen. 

De scholen zijn weer begonnen! Om ervoor te zorgen dat iedereen de scholen veilig kan bereiken en de omgeving van de scholen netjes blijft, zien de boa’s daarop toe.

Verkeersveiligheid

Het schoolseizoen, dat start in september, gaat altijd gepaard met veel verkeer rondom de scholen. Zo komen veel leerlingen op de fiets, brommer, scooter of snorfiets naar school en worden de fietspaden intensief gebruikt. Ook de stoep dient op drukke momenten als overloopgebied voor de fietser, waardoor vervolgens de leerlingen te voet in de problemen komen. De boa’s zien er op toe dat de fiets- en voetpaden juist worden gebruikt, zodat iedereen op een veilige manier op school en thuis kan komen. De boa’s zien er ook op toe dat de fietsen voorzien zijn van de juiste verlichting en dat bestuurders van brommers en scooters een helm dragen.

Daarnaast wordt een groot aantal leerlingen, voornamelijk in het basisonderwijs, door de ouders naar school gebracht. Ouders doen dit per fiets of per auto. Vooral tijdens regendagen kan het erg druk zijn met auto’s rondom de scholen. Alle parkeerplaatsen worden benut, maar ook alle overgebleven ruimte zoals voetpaden, fietspaden en plantsoen. Ook worden vaak de verkeersregels genegeerd om bij de scholen te komen. De boa’s zien er op toe dat iedereen zich houdt aan de geldende verkeersregels en de auto juist parkeert, zodat iedereen veilig op school of bij de omliggende huizen kan komen.

Zwerfafval en vandalisme

Tijdens het schoolseizoen worden ook weer de bekende snoep- of slooproutes zichtbaar in de wijken rondom de scholen. Leerlingen van scholen genieten tijdens de pauzes en tussenuren van de openbare ruimte in de gemeente. De meeste leerlingen maken netjes gebruik van de afvalbakken en houden de openbare ruimte heel, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. De boa’s zien erop toe dat de leerlingen die deze fatsoensnormen zijn vergeten hieraan weer herinnerd worden.