De huidige verlichting in de Brielse vesting is overwegend functioneel van aard. Om de beleving van de stad ’s avonds en ’s nachts te verhogen is voorgesteld om met verlichting het avond- en nachtbeeld van Brielle aantrekkelijker te maken.

Met het oog op het feestjaar 2022 zal een ‘klank- en lichtspel’ ontworpen en uitgevoerd worden.

De exacte locatie en de uitwerking van dit evenement wordt nader bepaald. Eerste ideeën gaan uit van een voorstelling op het voormalige stadhuis, waarbij de geschiedenis van Brielle weergegeven wordt. Ook is de suggestie gedaan om (de muren van) de Sint Catharijnekerk te gebruiken.