Bedrijven in het Rotterdamse Haven- en Industriegebied nodigen overheden en bewoners uit om mee te praten over wat er gebeurt in de omgeving van de Maasvlakte / Westelijk Europoort. Het is immers beter elkaar te informeren dan te verrassen wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden die de leefomgeving raken op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, onderhoudswerkzaamheden of andere kwesties.

Tweede bijeenkomst op 30 november
Na een succesvolle eerste editie in juni van dit jaar, vindt op dinsdag 30 november van 16.00 – 17.30 uur de tweede bijeenkomst plaats. Vanwege de coronamaatregelen wordt dit helaas een digitale bijeenkomst (via Ms Teams).

Het centrale thema van deze editie is veiligheid; vanuit bedrijfsoogpunt bekeken, maar ook vanuit omgevingsoogpunt over de veiligheid van het haven- en industriegebied als geheel. Daarnaast is er ruimte gereserveerd voor het bespreken van actuele thema’s en kunt u onderwerpen die leven bij u en uw medebewoners onder de aandacht brengen.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Stuur dan een email naar omgevingsdialoog@deltalinqs.nl o.v.v. uw naam, woonplaats en emailadres.

Meer informatie over de dialoog:

Doel omgevingsdialoog
Een open dialoog tussen bedrijven, bewoners en overheden, zonder vooroordelen en in een sfeer van openheid en vertrouwen, om de relatie tussen bedrijven en inwoners te verbeteren.

Wie doen mee?

  • •              Bedrijven: EMO, ExxonMobil, BP, HES Hartel Tank Terminal, Rotterdam World Gateway (RWG)
                   en  Hutchison Ports ECT Rotterdam (lijst wordt nog uitgebreid)
  • •              Havenbedrijf Rotterdam
  • •              Gemeente Brielle, Westvoorne en Rotterdam (Hoek van Holland)
  • •              Betrokken bewoners van gemeenten Brielle, Westvoorne en Rotterdam (Hoek van Holland)
  • •              Deltalinqs, de belangenbehartiger van ruim 95% van de Rotterdams logistieke, haven- en                            industriële bedrijven, treedt op als facilitator en begeleider van de omgevingsdialoog.