Gemeente Brielle is met de uitvoering van het project Binnenstad-en havenvisie volop bezig om Brielle levendig en tegelijk ook leefbaar te houden. Dit willen wij samen met de (binnenstad) ondernemers doen. In dit kader zijn op dinsdag 15 juni over een aantal onderwerpen informatiebijeenkomsten gehouden via Microsoft Teams. Vanwege de lage opkomst organiseren wij op maandag 21 juni van 09.30 - 10.30 uur een extra sessie. Wilt u meepraten? Lees en bekijk de informatie over de onderwerpen op deze pagina en meld u aan

U kunt reageren op de volgende vier onderwerpen:

 • Beeldkwaliteit terrassen Brielle
 • Bedrijfsafval
 • Bouw en exploitatie kiosk
 • Exploitatie vlonderterrassen aan de Turfkade (alleen voor de ondernemers aan de Turfkade)

  Wilt u reageren? Meld u uiterlijk zondag 20 juni 2021 aan voor de online bijeenkomsten op maandag 21 juni van 09.30 - 10.30 uur. Na de aanmelding ontvangt u uiterlijk maandagochtend a.s. om 09.00 uur een link naar de vergadering per e-mail.

  Ik meld mij aan voor de bijeenkomst op maandag 21 juni 

  Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw reactie tot vrijdag 25 juni 2021 kenbaar maken via het reactieformulier.

  Ik reageer schriftelijk op een (van de) onderwerp(en)

Beeldkwaliteit terrassen Brielle

Het doel is om samenhang in de uitstraling van de terrassen te creëren, zodat er een rustiger beeld ontstaat en de historische binnenstad beter tot zijn recht komt. De gemeente wil in overleg met ondernemers een Briels Palet voor terrasmeubilair, parasols, enzovoorts vastleggen waar uit gekozen kan worden. Het uitgangspunt is de invoering van dit beleid stapsgewijs plaats te laten vinden. Bij de inrichting van nieuwe terrassen of bij de vernieuwing van de terrasinrichting is dit terrassenbeleid van toepassing. De gemeente start met een pilot: dit zijn de terrassen die worden toegevoegd op de Turfkade en de terrassenvlonder langs de Turfkade.

De beeldkwaliteit terrassen is onderdeel van het Briels Palet (pag. 48 t/m 55). Dit document omvat alle inrichtingselementen in de openbare ruimte van de vesting Brielle. De planning is om het Briels Palet in september dit jaar ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Voor de bijeenkomst van het terrassenbeleid is in afstemming met de monumentencommissie een eerste aanzet gemaakt. Bekijk het eerste voorstel via onderstaand document en video en maak uw mening kenbaar.

Aanzet beeldkwaliteit terrassen Brielle

Bedrijfsafval

Momenteel staan er her en der in de binnenstad (rol)containers voor bedrijfsafval in opvallende kleuren. Deze containers tasten het historische beeld in de binnenstad aan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid van (een) ondergrondse bedrijfscontainer(s) in de binnenstad. Indien u ideeën heeft over de ontwikkeling van de ondergrondse container(s), zowel voor de locatie(s) als voor de gebruiksvoorwaarden horen wij dit graag!

Bouw en exploitatie kiosk

In het ontwerp voor de Turfkade zijn op en langs de kade een aantal terrassen voorzien op de vlonder aan de kade. Op de kop van de Turfkade wordt een stadsplein gerealiseerd, waar de bouw en exploitatie van een kiosk een optie is. De gemeente past de kiosk ruimtelijk in, zoals de exacte locatie kiosk, beeldkwaliteit plan en de afmetingen. De realisatiekosten, het beheer en onderhoud komen voor rekening van de exploitant. Van de exploitant wordt verwacht dat hij meerjarig zeven dagen in de week de kiosk openhoudt en ook de kiosk op basis van de gemeentelijke uitgangspunten realiseert. Daarom zijn selectiecriteria opgesteld waaraan de exploitant moet voldoen. 

De functie van de kiosk is breed: het is een uitgiftepunt voor het naastgelegen terras op de verbrede vlonder, een afhaalpunt voor het stadsplein, kleinschalige detailhandel, beperkte informatievoorziening over Brielle, of een combinatie van de genoemde activiteiten. Voor de kiosk is in afstemming met de monumentencommissie een beeldregieplan opgesteld. Indien u geïnteresseerd bent in de bouw en exploitatie van de kiosk en gekoppeld hieraan in de exploitatie van (een deel van) het noordelijk vlonderterras dan zouden we hierover graag in gesprek gaan. Bekijk onderstaand document en de video en meld u aan voor de bijeenkomst op 21 juni 2021 of maak uw reactie kenbaar via het reactieformulier. 
 

Exploitatie vlonderterrassen aan de Turfkade (alleen voor de ondernemers aan de Turfkade)

Heeft u een onderneming aan de Turfkade en bent u geïnteresseerd in de exploitatie van een (deel van) de overige vlonderterrassen aan het water op de Turfkade? Bekijk de presentatie van Buro Lubbers via onderstaand document en meld uw interesse bij gemeente Brielle! 

Exploitatie vlonderterrassen Turfkade

Aanmelden bijeenkomst tot en met zondag 20 juni 2021

De extra informatiebijeenkomst vindt online plaats via Microsoft Teams. Het is de bedoeling om in een open gesprek, live met u van gedachten te wisselen en dat u ook elkaars wensen hoort. Aanmelden kan tot en met zondag 20 juni 2021. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk maandagochtend 21 juni 2021 om 09.00 uur een e-mailbericht met daarin een link voor het bijwonen van de bijeenkomst. 

Ik meld mij aan voor de bijeenkomst op maandag 21 juni 

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw reactie tot vrijdag 25 juni 2021 kenbaar maken via het reactieformulier.

Ik reageer schriftelijk op een (van de) onderwerp(en)