Samenstelling Gemeenteraad

De huidige zittingsperiode van de raad is 2018-2022

De gemeenteraad vergadert als regel eenmaal per maand op dinsdagavond (m.u.v. de maand augustus). De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Markt 1. De aanvangstijd is gewoonlijk 20.00 uur.

Informatie

De agenda's van de raad vindt u onder Raadsvergaderingen in het menu. Door op een vergadering te klikken krijgt u de betreffende agenda op uw scherm. De bijbehorende stukken, zoals raadsnotulen, raadsvoorstellen en ontwerp-raadsbesluiten kunt u downloaden.

De raads- en commissievergaderingen worden via de webcast uitgezonden. Dat geeft u de mogelijkheid om thuis de vergaderingen te volgen of later de beraadslagingen nog eens te beluisteren.

Spreken in de raad

Iedereen kan de gemeenteraad toespreken over onderwerpen, die op de agenda van de betreffende vergadering staan. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • benoemingen e.d. van personen
  • een besluit waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan
  • zaken, waarop het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Wie de raad wil toespreken moet zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer B.J. Nootenboom. Telefoon 0181-471118. E-mail: raadsgriffier@brielle.nl.

Bij de aanmelding moet u het onderwerp opgeven en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden, waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente. Op basis van artikel 15:1e van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling dienen de nevenwerkzaamheden van de griffier tevens openbaar gemaakt te worden.

De lijst met nevenfuncties is in te zien in de leeskamer in het stadskantoor, maar deze lijst is hier ook digitaal beschikbaar.

Politieke partijen

In de gemeenteraad zijn vijf politieke partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunt u terugvinden bij de menukeuze politieke partijen.

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Brielle bestaat uit 17 leden van 5 politieke partijen, te weten: IBGB 6, VVD 4, CDA 3, PvdA 2 EN D66 2.

Hier kunt u het coalitieakkoord downloaden.

De voorzitter van de raadsvergaderingen is de burgemeester, de heer Rensen.

In de raad hebben de volgende leden zitting:

drs. Gregor Rensen

Rensen
Naam drs. Gregor Rensen
Functievoorzitter
E-mailadresggj.rensen@brielle.nl

Frits de Reus

de Reus
Naam Frits de Reus
Functiefractievoorzitter
AdresPlantageweg 224
3232 LE  Brielle
Telefoonnummer06-42434807
E-mailadresfjm.dereus@ziggo.nl
Politieke partijIBGB

Willem van Egmond

van Egmond
Naam Willem van Egmond
Functiegemeenteraadslid
AdresOude Veerdam 4
3231 NC  Brielle
Telefoonnummer06-29560489
E-mailadresw.v.egmond@krabbeplaat.nl
Politieke partijIBGB

Claudia Henzel

Henzel
Naam Claudia Henzel
Functiegemeenteraadslid
E-mailadresclaudiachristinalive@hotmail.com
Politieke partijIBGB

Kim van der Hout

van der Hout
Naam Kim van der Hout
Functiegemeenteraadslid
Telefoonnummer06-41062723
E-mailadreskimhout@hotmail.com
Politieke partijIBGB

Wim Lobs

Lobs
Naam Wim Lobs
Functiegemeenteraadslid
AdresMoersaatsenweg 4
3237 LK  Vierpolders
Telefoonnummer06-21697196
E-mailadresjannie.lobs@hetnet.nl
Politieke partijIBGB

Johan 't Mannetje

't Mannetje
Naam Johan 't Mannetje
Functiegemeenteraadslid
AdresRijsstraatweg 34
3237 LR  Vierpolders
Telefoonnummer06-11911090
E-mailadresjohan.mannetje@yahoo.com
Politieke partijIBGB

Frans-Joost Heijboer

Heijboer
Naam Frans-Joost Heijboer
Functiefractievoorzitter
AdresMosterdijk 19
3237 LL  Vierpolders
Telefoonnummer0181-410555
E-mailadresfjheijboer@online.nl
Politieke partijVVD

Jan Bark

Bark
Naam Jan Bark
Functiegemeenteraadslid
AdresWarmoezenierstraat 1
3231 BR  Brielle
Telefoonnummer0181-216878
E-mailadresbark0047@planet.nl
Politieke partijVVD

Elles Thiel

Thiel
Naam Elles Thiel
Functiegemeenteraadslid
AdresSchouw 5
3232 EM  Brielle
E-mailadresl.thiel@upcmail.nl
Politieke partijVVD

Anneke Witte

Witte
Naam Anneke Witte
Functiegemeenteraadslid
AdresSlagveld 9
3231 AN  Brielle
Telefoonnummer06-54968523
E-mailadresmail@commabv.nl
Politieke partijVVD

Jan Wolters

Wolters
Naam Jan Wolters
Functiefractievoorzitter
AdresVoorstraat 164
3231 BL  Brielle
Telefoonnummer0181-415774
E-mailadresjcwolters@kpnmail.nl
Politieke partijCDA

Henk Abrahams

Abrahams
Naam Henk Abrahams
Functiegemeenteraadslid
AdresNot. L.P. v.d. Blinklaan 17
3232 EK  Brielle
Telefoonnummer06-55124403
E-mailadreshenk.abrahams@ziggo.nl
Politieke partijCDA

Bas van der Linden

van der Linden
Naam Bas van der Linden
Functiegemeenteraadslid
Telefoonnummer0181-479084
E-mailadresblinden1@chello.nl
Politieke partijCDA

Ben van Stijn

van Stijn
Naam Ben van Stijn
Functiefractievoorzitter
AdresCoosenhoekstraat 35
3237 AD  Vierpolders
Telefoonnummer06-24886323
E-mailadresbenvanstijn@gmail.com
Politieke partijPvdA

Ronald Vermeulen

Vermeulen
Naam Ronald Vermeulen
Functiegemeenteraadslid
Telefoonnummer0181-623706
E-mailadresvermeulenronald2009@hotmail.com
Politieke partijPvdA

Wim Smit

Smit
Naam Wim Smit
Functiefractievoorzitter
AdresHonte 2
3232 HD  Brielle
Telefoonnummer0181-474062
E-mailadreswimsmit68@hotmail.com
Politieke partijD66

Ingrid Dudink

Dudink
Naam Ingrid Dudink
Functiegemeenteraadslid
Telefoonnummer0181-415375
E-mailadresraad07brielle@icloud.com
Politieke partijD66

Bas Nootenboom

Nootenboom
Naam Bas Nootenboom
Functiegriffier
E-mailadresb.nootenboom@brielle.nl