Samenstelling college van B&W - oud

Samenstelling van het College van B & W:

drs. Gregor Rensen

Rensen
Naam drs. Gregor Rensen
Functieburgemeester
E-mailadresggj.rensen@brielle.nl
Taken

- Bestuurlijke zaken 
- Openbare orde en Veiligheid
- Juridische zaken
- Communicatie
- Public Relations
- ICT & Automatisering
- Archivering
- Personeel & Organisatie

Portefeuille, functies en nevenfuncties

ir. Robert v.d. Kooi

v.d. Kooi
Naam ir. Robert v.d. Kooi
Functiewethouder
E-mailadresrm.vanderkooi@brielle.nl
Taken

1e loco-burgemeester

- Financiën 
- Ruimtelijke Beheer
- Accommodaties
- Onderwijs
- Recreatie en toerisme
- Cultuur

Portefeuille, functies en nevenfuncties

Politieke partijIBGB

André Schoon

Schoon
Naam André Schoon
Functiewethouder
E-mailadresaa.schoon@brielle.nl
Taken

2e loco-burgemeester

- Ruimtelijke ontwikkeling
- Economische Ontwikkeling
- City marketing
- Duurzaamheid, milieu en energie

Portefeuille, functies en nevenfuncties

Politieke partijVVD

drs. Bert van Ravenhorst

van Ravenhorst
Naam drs. Bert van Ravenhorst
Functiewethouder
E-mailadreslt.vanravenhorst@brielle.nl
Taken

3e loco-burgemeester

- Welzijn 
- Zorg
- Werk&inkomen
- Historie

Portefeuille, functies en nevenfuncties

Politieke partijPvdA

Nicolette van Waart

van Waart
Naam Nicolette van Waart
Functiegemeentesecretaris
E-mailadresn.vanwaart@brielle.nl