Raadscommissies

Spreken in commissies

Iedereen kan in de commissie het woord voeren over onderwerpen, die op de agenda van de betreffende commissie staan en over onderwerpen, die binnen het taakveld van de commissie vallen.

Het woord kan niet gevoerd worden over:

  -  benoemingen e.d. van personen
  -  een besluit waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan
  -  zaken, waarop het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Wie de commissie wil toespreken moet zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier de heer L.C.M. van Steijn.

Telefoon: 0181 - 47 11 18.
E-mail: raadsgriffier@brielle.nl

Bij de aanmelding dient u het onderwerp op te geven en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt maximaal vijf minuten het woord.
 

De gemeente Brielle kent de volgende raadscommissies: