Portefeuille, functies en ambtelijke nevenfuncties G.G.J. Rensen

Portefeuille

 • Bestuurlijke zaken 
  -    Bestuurlijke coördinatie
  -    Burgerzaken / verkiezingen
  -    Representatie en Kabinetszaken
  -    Integriteit
  -    Stedenband
  -    Regionale samenwerking

 • Openbare orde en Veiligheid
  -    Coördinatie veiligheidsbeleid
  -    Politie
  -    Brandweer
  -    Bestuursrechtelijke handhaving
  -    APV
  -    BOA’s
  -    Huisverboden
  -    In Bewaring Stellingen (IBS)
  -    Ondermijning

 • Juridische zaken
  -    Algemene Wet Bestuursrecht (beroep- en bezwaar, klachten)
  -    WOB

 • Communicatie
  -    Communicatie- en participatiebeleid
  -    Externe communicatie 

 • Public Relations
  -    Evenementenbeleid, incl. vergunningen en handhaving
  -    Jubileumjaar 2022
  -    Den Briel – Lezing

 • ICT & Automatisering

 • Archivering
  -    (digitale) Informatievoorziening
  -    Archief
  -    Streekarchief

 • Personeel & Organisatie

Functies:

-    Voorzitter College van B&W 
-    Voorzitter Raad 
-    Voorzitter Georganiseerd Overleg Werkgever/Werknemers
-    Lid Algemeen Bestuur Syntrophos
-    Lid projectbestuur WOV
-    Lid regiegroep VP
-    Lid Algemeen Bestuur MRDH
-    Lid Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
-    Lid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
-    Voorzitter van het overleg met de Stichting Jubileumjaar 2022 (i.o.)
-    Lid Algemeen Bestuur GR Streekarchief Voorne-Putten
-    Voorzitter overleg Horeca en veiligheid
-    Voorzitter overleg Jeugd en Veiligheid
-    Deelnemer Strategisch Politieoverleg Voorne
-    Voorzitter Operationeel Politie-overleg Brielle-Westvoorne
-    Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
-    Lid Districtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg (DJVO)
-    Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Rotterdam/Zuid-Holland Zuid (RVO)
-    Voorzitter Operationeel Brandweer Overleg 
-    Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR)
-    Voorzitter Driehoeksoverleg OM-Politie-Burgemeester 
-    Deelnemer Platform Hinder & Veiligheid (Deltalinqs)

Te downloaden: