Portefeuille, functeis en ambtelijke nevenfuncties L.T. van Ravenhorst

Portefeuille 

 • Welzijn 
  -    Sportbeleid en -accommodaties
  -    Jongerenbeleid
  -    Ouderenbeleid 
  -    Vrijwilligersbeleid 
  -    Vluchtelingen
  -    Huisvesting kwetsbare doelgroepen
  -    Welzijnsbeleid
  -    Gezondheidsbeleid 

 • Zorg
  -    Wmo
  -    Huishoudelijke hulp
  -    Jeugdzorg, incl. Leerplicht  
  -    Maatschappelijk werk 
  -    Clientbegeleiding
  -    Leerlingenvervoer

 • Werk&inkomen
  -    Werkgelegenheid
  -    Werk en Inkomen
  -    Armoedebeleid
  -    Participatiewet
  -    Schulddienstverlening

 • Historie
  -    Museum
  -    Erfgoedgilde (immaterieel erfgoedbeheer)

Functies ikv regionale samenwerking:

-    Lid PFO MAZA Voorne-Putten
-    Lid PFO Onderwijs-Arbeidsmarkt Voorne-Putten (onderdeel pho MAZA)
-    Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
-    Lid Algemeen Bestuur Inkoop GR Jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond
-    Overlegpartner gem. Nissewaard inzake uitvoering Werk & Inkomen
-    Wethoudersoverleg Voorne sociaal domein
-    Deelnemer overleg Jeugd&Veiligheid (met burgemeester) 
-    Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR) 
-    Lid projectbestuur WOV

Nevenfuncties L.T. van Ravenhorst