Klankbordgroep woningbouw Zwartewaal

De klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal heeft haar unanieme advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

In het  advies benoemt de klankbordgroep een aantal aandachtspunten en presenteert ze haar voorkeursvariant. De aandachtspunten richten zich tot de invulling van de buitenruimte, de woningbouwontwikkeling en het parkeren. Enkele voorbeelden zijn: de motte als een belangrijk structurerend element in de buitenruimte zichtbaar maken, voldoende afstand tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing waarborgen conform de voorkeursvariant en houdt rekening met het huidige gebruik van het Gaffelaarplein als parkeer- Ć©n evenemententerrein.

De klankbordgroep verzoekt het college en de gemeenteraad om de aandachtspunten te betrekken bij het opstellen van een bestemmingsplan voor woningbouw aan het Gaffelaarplein en de visie voor de leefbaarheid van Zwartewaal.

Het college heeft op 15 december 2015 ingestemd met het advies. Het college verzoekt wel een uitwerking van het parkeren en het openbaar groen bij het opstellen van de  leefbaarheidsvisie Zwartewaal. De commissie grondgebied heeft op 19 januari 2016 kennis genomen van het advies van de klankbordgroep en verwacht dat het parkeren eerst wordt georganiseerd, alvorens de bouw wordt gestart.