Gemeenteraad

U kunt raads- en commissievergadering live meekijken via de webcast. Na de uitzending blijven de uitzendingen beschikbaar in het archief. Daar zijn ze ook doorzoekbaar op bijvoorbeeld agendapunten, sprekers en partijen.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Raadsvergaderingen (live) meekijken
 

Raadsvergaderingen (vanaf 26 mei 2020)

Themabijeenkomsten

Griffie

Raadsvergaderingen (vóór 26 mei 2020)

Raadsbesluiten

Politieke partijen in Brielle

Samenstelling gemeenteraad

Raadsvragen, moties en amendementen

Archiefweb