Dorps- en wijkraden

Een wijk- of dorpsraad is een bewonersgroep, bestaande uit vrijwilligers, die de belangen van hun wijk of dorp vertegenwoordigen en als zodanig gesprekspartner zijn van het gemeentebestuur.

De taken van een wijk- of dorpsraad zijn doorgaans de volgende:

 • gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur;
 • adviseur van het gemeentebestuur;
 • belangenbehartiger van de burgers binnen het eigen territoir;
 • spreekbuis en antenne voor de wijk of het dorp;
 • vertegenwoordiging van de wijk of het dorp.

De doelstelling van een wijk- of dorpsraad is:

 • de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen;
 • gemeentebeleid optimaal laten aansluiten bij de behoeften van de burgers;
 • woon- en leefbaarheid van de wijken of dorpen op peil brengen en houden;
 • betrokkenheid van burgers bij de eigen wijk of het eigen dorp vergroten;
 • toename van de zeggenschap op wijk- of dorpsniveau (besluitvorming beĆÆnvloeden).
   

Wijkraad Kleine Goote

Wijkraad Nieuwland

Dorpsraad Vierpolders

Bewonersvereniging Maarland

Stichting Wijkraad Plantage

Stichting Wijkraad Zuurland (SWZ)

Bewonersvereniging Meeuwenoord

Bewonersvereniging Rugge

Dorpsraad Zwartewaal