Dorps- en wijkraden

Een wijk- of dorpsraad is een bewonersgroep, bestaande uit vrijwilligers, die de belangen van hun wijk of dorp vertegenwoordigen en als zodanig gesprekspartner zijn van het gemeentebestuur.

De taken van een wijk- of dorpsraad zijn doorgaans de volgende:

 • gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur;
 • adviseur van het gemeentebestuur;
 • belangenbehartiger van de burgers binnen het eigen territoir;
 • spreekbuis en antenne voor de wijk of het dorp;
 • vertegenwoordiging van de wijk of het dorp.

De doelstelling van een wijk- of dorpsraad is:

 • de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen;
 • gemeentebeleid optimaal laten aansluiten bij de behoeften van de burgers;
 • woon- en leefbaarheid van de wijken of dorpen op peil brengen en houden;
 • betrokkenheid van burgers bij de eigen wijk of het eigen dorp vergroten;
 • toename van de zeggenschap op wijk- of dorpsniveau (besluitvorming beĆÆnvloeden).
   

In verband met de aangescherpte corona-maatregelen zullen de wijkschouwen naar het voorjaar verplaatst worden.

 

Wijkschouw wordt gehouden 
in op
Meeuwenoord niet nodig i.v.m. revitalisering       
Zuidspui door coronaklachten afgelast
Vierpolders   verzet naar het voorjaar 
Nieuwland gaat niet door
Plantage verzet naar het voorjaar
Zuurland verzet naar het voorjaar
Kleine Goote nader te bepalen
Zwartewaal nader te bepalen
Rugge nader te bepalen
Maarlandbewoners       nader te bepalen

Wijkraad Kleine Goote

Wijkraad Nieuwland

Dorpsraad Vierpolders

Bewonersvereniging Maarland

Stichting Wijkraad Plantage

Stichting Wijkraad Zuurland (SWZ)

Bewonersvereniging Meeuwenoord

Bewonersvereniging Rugge

Dorpsraad Zwartewaal