Presidium 15-10-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 10 september

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 29 oktober 2019

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 29 oktober 2019

 • 5

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 5 november 2019

 • 6

  Mondelinge toelichting over nader belevingsonderzoek buitendienst

 • 7

  Begrotingsbehandeling

 • 8

  Vergaderschema 2020

 • 9

  Herinrichting raadzaal / stadskantoor (toelichting met tekeningen door S. Mooldijk)

 • 10

  Informatie Infirmerie en Arsenaal (toelichting door G. Rensen)

 • 11

  Openbaarmaking nevenfuncties met neveninkomsten

 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting