Presidium 10-09-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 juni 2019

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 24 september 2019

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 24 september 2019

 • 5

  Klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 31 oktober 2019

 • 6

  Vergaderen in het stadskantoor

 • 7

  Behandeling begroting 2020

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Sluiting