Presidium 18-06-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 14 mei 2019

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 2 juli 2019

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 2 juli 2019

 • 5

  Voorlopige vaststelling van de agenda van het besloten deel van de raad van 2 juli 2019

 • 6

  Behandeling kadernota : stellingen/ lange agenda / splitsen?

 • 7

  Verzoek fractievoorzitters Hellevoetsluis om gesprek met fractievoorzitters Brielle

 • 8

  Voorstel Nissewaard om een gezamenlijke radenbijeenkomst te houden op 17 juli. Thema: Duurzaamheid

 • 9

  Update herinrichting raadzaal

 • 10

  Aangepast besluit Revitalisering Meeuwenoord 2019 (nazending)

 • 11

  Rondvraag

 • 12

  Sluiting