Presidium 05-04-2017

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 14 maart 2017

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 18 april

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 18 april

 • 5

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor het besloten deel van de raad van 18 april

 • 6

  Presentatie personeelsformatie door dhr. Arjan Korthout

 • 7

  Planning integriteitsmodule

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Sluiting