Presidium 04-04-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 12 maart

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 16 april 2019

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 16 april 2019

 • 5

  Vervolg op de verkenning Bestuurlijke toekomst Brielle

 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting