Presidium 04-09-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 19 juni 2018

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 18 september

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 18 september

 • 5

  Lokale klankbordgroep MRDH

 • 6

  Klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad

 • 7

  Verzoek J. Wessels en H. Kluivers om haven- centrumvisie te presenteren in raad. (terugblik en update)

 • 8

  Voorbespreking overleg met raad Westvoorne over WOV

 • 9

  Behandeling begroting 2019

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting