Presidium 10-04-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en vaststelling van de agenda

 • 2

  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 maart 2018

 • 3

  Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 24 april

 • 4

  Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 24 april

 • 5

  Terugblik overgang van oude naar nieuwe raad

 • 6

  Bemensing commissies en voorzitters, met bijlage op verzoek van dhr. Smit

 • 7

  Structureel overleg oppositie en burgemeester

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Sluiting