Commissie bestuurlijke zaken en middelen 13-11-2019

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekrecht

 • 4

  Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering

 • 5

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 6

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend

 • 7

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniƫrend

 • 8

  Regionale samenwerking

 • 9

  Recreatie en toerisme

 • 10

  Veiligheid

 • 11

  Wat verder ter tafel komt

 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting