Commissie bestuurlijke zaken en middelen 26-04-2016

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekrecht

 • 4

  Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering

 • 5

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 6

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend

 • 6.01

  Prestatieafspraken en financiering stichting Marketing OP Voorne-Putten

  1
 • 6.02

  Visie gastvrijheidseconomie op Voorne-Putten

 • 6.03

  Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

 • 6.04

  Voorstel communicatie, wijkparticipatie en profilering

 • 7

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniƫrend

 • 7.01

  Informatiebrief Accountantscontrole sociaal domein

 • 7.02

  jaarverslag Nationale Ombudsman 2015

 • 8

  Regionale samenwerking

 • 9

  Recreatie en toerisme

 • 10

  Veiligheid

 • 11

  Wat verder ter tafel komt

 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting