Commissie bestuurlijke zaken en middelen 29-03-2016

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Spreekrecht

 • 4

  Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering

  1
 • 5

  Ingekomen stukken en mededelingen

 • 6

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend

 • 6.01

  Voortaan Voorne – besluit nadere uitwerking en verdieping samenwerkingsvariant AFO

  Het CDA, D66, PvdA en VVD geven een positief advies. De SP neemt het stuk mee terug naar de fractie.
 • 6.02

  Reactie Voorne-Putten op de rapportage OESO “Territorial Review, the Metropolitan Region of Rotterd

  De VVD, CDA, D66 en PvdA geven een positief advies. De SP geeft een negatief advies.
 • 7

  Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniërend

 • 7.01

  Beeldbank

  De commissie is geinformeerd
 • 7.02

  Jaaroverzicht vandalismeschade 2015

  De commissie is geinformeerd
 • 7.03

  Jaaroverzicht misdrijven 2015

  De commissie is geinformeerd.
 • 7.04

  Beleidsplanning

  De commissie is geinformeerd.
 • 7.05

  Informatie betreffende last onder dwangsom morsingen zout en matrassen

  De commissie is geinformeerd. Dit onderwerp komt op de REP lijst.
 • 8

  Regionale samenwerking

 • 9

  Recreatie en toerisme

 • 9.01

  Vervolgonderzoek scenario toekomst Recreatieschap Voorne-Putten/Rozenburg

  De commissie is geinformeerd. De komende commissievergadering wordt de directeur uitgenodigd voor een presentatie. De openstaande vragen kunnen dan behandeld worden.
 • 9.02

  VVVi punt in stadhuis

  De commissie is geinformeerd.
 • 10

  Veiligheid

 • 11

  Wat verder ter tafel komt

 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting