Adviesraad Sociaal Domein 10-01-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen die vóór 26 mei 2020 plaatsvonden bekijken

Vergaderingen (live) meekijken (vanaf 26 mei 2020)
 

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Agenda

 • 3

  Besluitenlijst 6 december 2017 / Actiepunten

 • 4

  Ingekomen stukken

 • 5

  Lidmaatschap Koepel

 • 6

  Cluster Wmo

 • 7

  Cluster Jeugd

 • 8

  W.v.t.t.k. / rondvraag

 • 9

  Sluiting