Adviesraad Sociaal Domein 12-12-2018

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Presentatie Medipoint

        . Wat doen wij voor de klanten in Brielle
        . Innovatieve ontwikkelingen
        . Vraag en antwoord

 • 3

  Besluitenlijst

 • 3

  Agenda

 • 4

  Besluitenlijst 3 oktober 2018 / Actiepunten

 • 5

  Ingekomen stukken

 • 6

  Laatste ontwikkelingen Werkorganisatie Voorne

 • 7

  Evaluatie bijeenkomst Ouderenmishandeling 13 november 2018

 • 8

  Het bereiken van de achterban door instellingen en ASD (ingebracht door N. Bakker)

 • 9

  Cluster Wmo

 • 10

  Cluster Jeugd

 • 11

  W.v.t.t.k. / rondvraag

 • 12

  Sluiting