Adviesraad Sociaal Domein 07-09-2016

In het onderstaande overzicht ziet u de vergaderingen van de commissies.

Door te klikken op de vergadering krijgt u de bijbehorende agenda en vergaderstukken te zien.

Vergaderingen live meekijken (webcast)

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Presentatie CJG (mw. J. Snijders) en beleidsambtenaar Jeugd (mw. J. Laurs)

 • 3

  Toelichting over de beleidsregels Jeugd en Wmo door mw. B. Oomens

 • 4

  Agenda

 • 5

  Besluitenlijst 1 juni 2016 / Actiepunten

 • 6

  Ingekomen stukken

 • 7

  Stand van zaken Nota Volksgezondheid en Vrijwilligersbeleid

 • 8

  Cluster Communicatie

 • 9

  Cluster Wmo

 • 10

  Cluster Jeugd

 • 11

  W.v.t.t.k./rondvraag

 • 12

  Sluiting