Vergadering Presidium 13-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:22:00
Voorzitter:G.G.J. Rensen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 7 februari 2018

3 Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 27 maart

4 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 27 maart

5 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 29 maart

6 Bemensing commissies

7 Rondvraag

8 Sluiting