Vergadering Gemeenteraad 27-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:BREStheater, Reede 2A in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Gregor Rensen

Let op: deze vergadering wordt gehouden in de theaterzaal van DukdalfBRES (incl. afscheid raadsleden).

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

4 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

7 Raadsvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

701 Samenstelling welstandscommissie Bekijk dit agendapunt online

702 Samenstelling monumentencommissie Bekijk dit agendapunt online

703 Aanvulling Nota Grondbeleid Bekijk dit agendapunt online

704 Opheffen klankbordgroep samenwerking Voorne-Putten Bekijk dit agendapunt online

705 Toekennen erepenning Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de raad en beoordeling rechtmatigheid verkiezingen Bekijk dit agendapunt online

9 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

10 Afscheid raadsleden Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online