Vergadering Gemeenteraad 20-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Gregor Rensen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

4 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

7 Raadsvoorstellen Bekijk dit agendapunt online

701 Aansluiting bij coƶperatieve vereniging Dimpact Bekijk dit agendapunt online

702 Visserijmuseum Zwartewaal Bekijk dit agendapunt online

703 Wijziging van de Participatieverordening Brielle. Bekijk dit agendapunt online

704 Keuze voorkeurscenario gebiedsvisie Christinalaan en omgeving Bekijk dit agendapunt online

705 Vaststellen van de Verordening op de raadscommissies Brielle 2018 en intrekken van de Verordening op de raadscommissies 2014 Bekijk dit agendapunt online

706 Instemmen met de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten Bekijk dit agendapunt online

8 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online