Vergadering Gemeenteraad 24-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Gregor Rensen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vragenuur

4 Spreekrecht

5 Vaststellen besluitenlijst

6 Ingekomen stukken en mededelingen

7 Raadsvoorstellen

8 Rondvraag

9 Sluiting