Vergadering Commissie samenleving 05-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Maarten de Pijper

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken commissie Samenleving - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 Stand van zaken uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2017-2019 Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

701 Kernboodschappen Gezondheid in Kaart 2018 Bekijk dit agendapunt online

702 Transformatie DoelgroepenVervoer en Openbaar Vervoer Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale samenwerking Bekijk dit agendapunt online

9 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online