Vergadering Commissie samenleving 05-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Maarten de Pijper

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken commissie Samenleving - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 Wijziging van de Participatieverordening Brielle Bekijk dit agendapunt online

602 Het bestrijden van armoede en voorkomen van sociale uitsluiting onder gezinnen met kinderen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

603 Visserijmuseum Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

701 Stand van zaken uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2017-2019 Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale samenwerking Bekijk dit agendapunt online

9 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online