Vergadering Commissie samenleving 07-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Wolters

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Stukken commissie Samenleving - adviserend

7 Stukken commissie Samenleving - informerend/opiniƫrend

8 Regionale samenwerking

9 Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag

11 Sluiting