Vergadering Commissie grondgebied 06-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Rien Olijve

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

501 REP lijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

502 Informatiebrief over proef afsluiten Turfkade Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

503 Informatiebrief over onderhoudswerkzaamheden N57 Bekijk dit agendapunt online

504 informatiebrief over innovatiepact Greenport Bekijk dit agendapunt online

505 informatiebrief over saneringsprogramma restant woningen geluidsanering Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Stukken commissie grondgebied - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 In het belang van het Brielse erfgoed Bekijk dit agendapunt online

602 Samenstelling welstandscommissie Bekijk dit agendapunt online

603 Samenstelling monumentencommissie Bekijk dit agendapunt online

604 Aanvulling Nota Grondbeleid Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie grondgebied - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

701 Werkplan 2018 DCMR Milieudienst Rijnmond Bekijk dit agendapunt online

702 Informatiebrief over de Plas van Heenvliet en schriftelijke vragen Bekijk dit agendapunt online

703 Brief van de Stichting Dorpsraad Zwartewaal over bomenkap Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

704 Transformatie en integratie DoelgroepenVervoer en Openbaar Vervoer Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale aangelegenheden Bekijk dit agendapunt online

9 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online