Vergadering Commissie grondgebied 06-02-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Rien Olijve

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Stukken commissie grondgebied - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 Keuze voorkeurscenario gebiedsvisie Christinalaan en omgeving Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie grondgebied - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

701 Voorontwerpbestemmingsplan "Vierpolders, eerste herziening" Bekijk dit agendapunt online

702 Jaarlijkse preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de A15 tussen de Harmsenknoop en het Steenen Baak Bekijk dit agendapunt online

703 Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten. Bekijk dit agendapunt online

704 Regionale EnergieStrategie (RES) Rotterdam-Den Haag Bekijk dit agendapunt online

705 Aangepast integraal verkeersonderzoek Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale aangelegenheden Bekijk dit agendapunt online

9 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

10 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online