Vergadering Commissie grondgebied 08-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Bark

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Spreekrecht

4 Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering

5 Ingekomen stukken en mededelingen

6 Stukken commissie grondgebied - adviserend

7 Stukken commissie grondgebied - informerend/opiniƫrend

8 Regionale aangelegenheden

9 Wat verder ter tafel komt

10 Rondvraag

11 Sluiting