Vergadering Commissie bestuurlijke zaken en middelen 13-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis, Markt 1 in Brielle
Tijd:20:00
Voorzitter:Jan Bark

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

4 Vastellen besluitenlijst van de vorige vergadering Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - adviserend Bekijk dit agendapunt online

601 Opheffen klankbordgroep Voorne-Putten Bekijk dit agendapunt online

7 Stukken commissie bestuurlijke zaken en middelen - informerend/opiniƫrend Bekijk dit agendapunt online

8 Regionale samenwerking Bekijk dit agendapunt online

9 Recreatie en toerisme Bekijk dit agendapunt online

10 Veiligheid Bekijk dit agendapunt online

11 Wat verder ter tafel komt Bekijk dit agendapunt online

12 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online