Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 06-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Leeskamer, Stadskantoor, Slagveld 36 in Brielle
Tijd:19:30
Voorzitter:mevrouw Bakker

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit Brielse burgers die kennis hebben van de maatschappelijke ondersteuning.

Inwoners van de gemeente Brielle kunnen bij deze vergadering aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Brielle, Petra van Munster. Stuurt u hiervoor een e-mail met uw contactgegevens naar pl.vanmunster@brielle.nl of neem contact met haar op via nummer 0181 - 471 157.

Zodra de definitieve agenda van deze vergadering bekend is, wordt hij hier gepubliceerd.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

2 Presentatie Stichting Push

3 Presentatie Memorylane

4 Agenda

5 Besluitenlijst 12 december 2018 / Actiepunten

6 Ingekomen stukken

7 Stand van zaken organisatieontwikkeling Brielle

8 Cluster Wmo

9 Cluster Jeugd

10 W.v.t.t.k. / rondvraag

11 Sluiting