Agenda PresidiumUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 13 maart 2018
22:00 uur, locatie Stadhuis, Markt 1 in Brielle


Voorzitter:G.G.J. Rensen


 
1 Opening en vaststelling van de agenda
 
2 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 7 februari 2018
 
3 Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 27 maart
 
4 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 27 maart
 
5 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 29 maart
 
6 Bemensing commissies
 
7 Rondvraag
 
8 Sluiting