Agenda PresidiumUitnodiging voor de vergadering op woensdag 7 februari 2018
22:00 uur, locatie Stadhuis, Markt 1 in Brielle


Voorzitter:G.G.J. Rensen


 
1 Opening en vaststelling van de agenda
 
2 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 16 januari 2018
 
3 Voorlopige vaststelling overzicht ingekomen stukken raad van 20 februari 2018
 
4 Voorlopige vaststelling van de agenda voor de raad van 20 februari 2018
 
5 Verkiezingen. Verkiezingsmarkt, debatavonden en globale opzet informatieavonden nieuwe raadsleden
 
6 Behandeling raadsvergadering van 27 maart 2018
 
7 Rondvraag
 
8 Sluiting