Commissies

De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over voorstellen die het college aan de gemeenteraad wil doen en over andere zaken die tot het werkterrein van de commissies behoren. De vergaderingen zijn openbaar; sommige onderwerpen kunnen echter in een besloten vergadering worden behandeld. De vergaderingen worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen gepland.

U kunt raads- en commissievergadering live meekijken via de webcast. Na de uitzending blijven de uitzendingen beschikbaar in het archief. Daar zijn ze ook doorzoekbaar op bijvoorbeeld agendapunten, sprekers en partijen.
 

Commissievergaderingen (live) meekijken

Commissie-vergaderingen

Raadscommissies

Commissie-besluitenlijst