Wat doet het Briels Burgerpanel?

Met hulp van het Burgerpanel kunnen wij in een vroeg stadium meningen peilen en kennis vergaren. Deze inzichten zijn belangrijk om ons beleid af te kunnen stemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners. Onderzoeksbureau Trendview voert de onderzoeken voor ons uit.

Wanneer u besluit om mee te doen, ontvangt u een aantal keer per jaar een vragenlijst. U bent geheel vrij om deel te nemen aan deze panelonderzoeken en u kunt zich elk moment weer afmelden voor het Burgerpanel. Wij publiceren de uitkomsten van de onderzoeken op onze website.