Bert van Ravenhorst

drs. Bert van Ravenhorst is wethouder van de gemeente Brielle
 

In mei 2018 ben ik wethouder geworden in onze prachtige gemeente waar ik al ruim twintig jaar met veel plezier woon. Na twaalf jaar actief te zijn geweest in de gemeenteraad en raadscommissies draag ik nu vanaf deze plek bij aan een mooie toekomst voor Brielle.

In mijn portefeuille zitten thema’s die te maken hebben met gezondheid, zorg en participatie. Belangrijke thema’s omdat je zo direct met inwoners van Brielle werkt aan een vitale samenleving waar mensen met plezier wonen. Daarnaast zit in mijn portefeuille sport. Ik fiets en doe aan hardlopen. Sport biedt een mogelijkheid tot ontmoeting en is ook gezond. Tenslotte ben ik verantwoordelijk voor het museum van de Tachtigjarige Oorlog. Een prachtig museum waarin veel van wat Brielle uniek maakt te zien is en waar we ons voorbereiden op de herdenking van 450 jaar Opstand in 2022. Een opstand die begon in Brielle en bepalend werd voor de geschiedenis van ons land.

Graag wil ik met u samenwerken of uw ideeën voor een mooier Brielle helpen te realiseren. U kunt mij mailen (lt.vanravenhorst@brielle.nl) of bellen (0181-471100).

Portefeuille

Functies i.k.v. regionale samenwerking

Nevenfuncties