Bert van Ravenhorst - functies i.k.v. regionale samenwerking

  • Lid PFO MAZA Voorne-Putten
  • Lid PFO Onderwijs-Arbeidsmarkt Voorne-Putten (onderdeel pho MAZA)
  • Deelnemer OOGO (overleg onderwijsbesturen)
  • Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
  • Lid Algemeen Bestuur Inkoop GR Jeugdzorg Rotterdam-Rijnmond
  • Overlegpartner gem. Nissewaard inzake uitvoering Werk & Inkomen
  • Wethoudersoverleg Voorne sociaal domein
  • Deelnemer overleg Jeugd&Veiligheid (met burgemeester)
  • Lid Veiligheids Alliantie Rotterdam-Zuid-Holland Zuid (VAR)
  • Lid bestuur Wethoudersvereniging