Nota Kunst en Cultuur Brielle

Het betreft de concept-Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle en is een uitwerking van de nota kunst en cultuur welke, na een inspraakprocedure, op 30 januari 2018 door de raad is vastgesteld. 

De concept-Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle is aan de commissie Samenleving gestuurd voor de vergadering van 26 november 2018 (voorlopig ter kennisname in afwachting van de uitkomsten van het participatietraject). 

Het participatietraject bestaat uit:

  • het informeren van alle betrokkenen (per mail, brief);
  • het plaatsen van de concept-Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle op de gemeentelijke website en facebookpagina;
  • het neerleggen van exemplaren van de concept-Uitvoeringsnotitie in de Brielse Tafel;
  • de mogelijkheid tot schriftelijke c.q. mondelinge reactie. 

Als u er de voorkeur aangeeft e.e.a. mondeling te bespreken, dan kunt u dat doen door een afspraak te maken met de behandelend beleidsmedewerker, mevr. Femke Nattekaas (0181-471314; f.nattekaas@brielle.nl).
Zij is bovendien op woensdag 5 december 2018 van 13.00-17.00 uur te spreken bij de Brielse Tafel, adres: Markt 2 Brielle.
Na het participatietraject, dat sluit op 7 januari 2019, zullen wij een definitieve Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle voorstellen aan de raad.